Publikováno: 18. 2. 2021

Definice muzea – dotazníkové šetření

@AMG

Vyjádřete se i vy k nové definici muzea!

Asociace muzeí a galerií ČR si dovoluje požádat pracovníky a odborníky z oblasti muzeí a galerií o vyplnění dotazníkového šetření. Dotazník se zaměřuje na zkoumání postojů respondentů k definování muzea. Dotazníkem se k této aktuální otázce mohou vyjádřit jednotlivé muzejníky a muzeology, pracovníky příbuzných kulturních a paměťových institucí, státní správy a samosprávy, akademické pracovníky i studenty relevantních oborů, působící v České republice.

Termín pro vyplnění dotazníku je 7. březen 2021.

Online dotazník

Ze získaných dat bude nejprve vygenerováno 20 klíčových pojmů, které budou odeslány Mezinárodní radě muzeí ICOM v Paříži. Stanou se součástí podkladů od jednotlivých členských zemí k aktuálně řešeným otázkám (re)definice muzea.

Výsledky výzkumu budou zprostředkovány české muzejní komunitě (Věstník AMG) a budou dále diskutovány v odborném plénu, otevřeném pro všechny zainteresované zájemce, vč. respondentů tohoto dotazníkového šetření. Je to příležitost pro českou odbornou veřejnost zůstat zapojena do dalších fází mezinárodních debat a příprav revize muzejní definice.

Dotazník připravil a zpracovává Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s Českým výborem ICOM a Asociací muzeí a galerií České republiky, z. s., a za konzultací s dalšími odborníky.

V případě dotazů nebo zájmu participovat na dalších debatách k definici muzea se na nás můžete obrátit na e-mail: unesco@phil.muni.cz.

Více informací zde.

Zdroj: cz-museums.cz