Publikováno: 24. 5. 2024

Výsledky průzkumu muzejních depozitářů

ICOM zveřejnil závěry mezinárodního průzkumu uložení sbírkových předmětů v muzeích.

Výsledky průzkumu muzejních depozitářů

Mezinárodní rada muzeí ICOM zveřejnila zprávu s výsledky mezinárodního průzkumu uložení sbírkových předmětů v muzeích. Průzkum, kterého se účastnilo více než tisíc muzejních institucí z kolem stovky zemí, měl za cíl zaznamenat současný stav uložení sbírek a prostor využívaných k tomuto účelu.

Většina průzkumem oslovených muzeí hodnotila situaci svých depozitářů jako velmi nepříznivou, zejména kvůli nedostatku prostoru a adekvátního technického vybavení. Problémy popsané ve zprávě jsou společné pro všechny typy muzeí bez ohledu na typ sbírek či velikost, a to ve všech regionech světa. V posledních letech se také pozornost obrací k aplikování přístupů a metod kladoucích důraz na šetrnost k životnímu prostředí.

Museum Storage around the World (anglický jazyk, 71 stran)

Více informací zde.

Zdroj: icom.museum