Publikováno: 16. 5. 2022

Stedelijk Museum Alkmaar (Holandsko) – výzva o díla na téma svoboda

Pojem svoboda si každý vykládá jinak, jeho význam je navíc ovlivněn minulostí, přítomností i budoucností. Holandské muzeum hledá návrhy na díla ze všech oblastí umění, která přinášejí současnou interpretaci svobody.

@stedelijkmuseumalkmaar.nl

V době, kdy jsou ohroženy svobody mnoha druhů, si klademe otázku, jak rozšířit stávající představu svobody. Svoboda před 450 lety znamenala něco docela jiného než dnes. Stedelijk Museum Alkmaar vyzývá umělce, aby představili své vnímání svobody. Co znamená svoboda dnes? Jaké svobody jsou nejcennější? Můžete zažít svobodu pouze když jste poznali její nepřítomnost?

Na začátku června 2022 vybere Stedelijk Museum Alkmaar 10 konceptů do užsího výběru. Vybraní umělci následně rozpracují svůj návrh (skica, miniatura, prototyp aj.), který v říjnu 2022 vystaví v malé galerii, která je součástí muzea. Umělci obdrží honorář ve výši 1 000 eur a rozpočet na realizaci díla ve výši 500 eur. Návštěvníci muzea pak hlasováním vyberou tři nejzajímavější díla, která se zrealizují v roce 2023.

Uzávěrka návrhů: 15. 6. 2022

Kontakt: helene@museumalkmaar.nl

Podrobnosti o výzvě naleznete: zde

Zdroj: stedelijkmuseumalkmaar.nl