Publikováno: 9. 9. 2021

Nová stálá expozice v Muzeu Komenského v Naardenu

Nizozemská expozice Mundus Comenii – Svět Komenského vznikla v režii Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě.

@mjakub.cz

Expozice Mundus Comenii – Svět Komenského v nizozemském Naardenu, jejíž přípravu od roku 2017 řídilo Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, byla oficiálně uvedena do provozu po téměř roce a půl od původního termínu. Ten připadal na výročí Komenského narození, ale byl zrušen kvůli opatřením spojeným s pandemií koronaviru. Nová expozice je součástí Národních oslav výročí Jana Amose Komenského, tedy souboru akcí a projektů v letech 2020‒2022, jimiž si nejenom český národ připomíná tuto osobnost. 

Expozice ukazuje svět doby Komenského, tedy 17. století. To se vyznačovalo zámořskými objevy, novými vynálezy a výjimečnou intelektuální produkcí, ale také náboženskými a politickými konflikty, které krutě zasáhly do života většiny Evropanů. Návštěvníci se tak dozví o třicetileté válce nebo anglické revoluci, proniknou však i hlouběji do rozkolu církve a jeho následků. Rovina druhá pak odkazuje na myšlenkový svět Jana Amose. Témata náboženství, věda a vzdělání a politika představí Komenského jako teologa hlásajícího smíření církví, jako vědce a pedagoga prosazujícího všeobecnost vzdělání a jako neúnavného bojovníka za mírově řešení všech konfliktů. 

Expozice je trojjazyčná, kromě holandštiny jsou texty v angličtině i v češtině. Návštěvníci mohou využít interaktivní prvky audiovizuální (například interaktivní mapa republiky učenců) i mechanické (pohyblivé dobové modely vesmíru, model školského divadla). Ve třech dioramatických vitrínách uvidí výjevy ze 17. století s replikami předmětů (bitva na Bílé hoře s výzbrojí vojáka třicetileté války). Součástí expozice je i animovaný film a katalog.

Více informací zde.

Zdroj: mkcr.cz