Publikováno: 4. 7. 2022

Výstava Evropské kulturní dědictví ve Valdštejnské zahradě

Od 4. července do 28. srpna 2022 bude ve Valdštejnské výstavě k vidění výstava fotografií významných evropských památek a pamětihodností, které získaly označení Evropské dědictví (European Heritage Label).

@kreativnievropa.cz

Panelová výstava přibližuje místa a události, které jednotlivé státy Evropské unie vnímají jako důležité historické a kulturní milníky. Jejich význam není chápán pouze na národní úrovni, ale nese přeshraniční rozměr společné evropské paměti, hodnot a identity – od archeologických nalezišť k architektuře, od kulturní krajiny k folklórním tradicím, od zlomových historických událostí po krásné umění.

Výstavu pořádají Kancelář Kreativní Evropa a Národní památkový ústav ve spolupráci se Senátem Parlamentu České republiky, Městskou částí Praha 6 a Ministerstvem kultury České republiky.

Vstup je zdarma, ve všední dny od 7 do 19 hodin, o víkendech a svátcích od 9 do 19 hodin.

Zdroj: kreativnievropa.cz