Publikováno: 30. 11. 2018

V Bruselu zasedala Rada ministrů pro kulturu a audiovizi

@pruvodce zdarma

V úterý 27. listopadu 2018 se v Bruselu uskutečnilo řádné zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport v části kultura a audiovize, kterého se zúčastnila náměstkyně ministra kultury JUDr. Petra Smolíková.

V rámci projednávání legislativních aktů byla Radě předložena zpráva o pokroku k Nařízení o programu Kreativní Evropa (2021–2027).

Pro Českou republiku je důležitá kontinuita programu, který prokázal, že má v oblasti kultury a audiovize vysokou přidanou hodnotu. Dalším z cílů jednání bylo schválení Závěrů Rady k pracovnímu plánu pro kulturu na roky 2019–2022, navazující na současný plán na léta 2015–2018 a reflektující tzv. Novou evropskou agendu pro kulturu. V Závěrech Rady o posílení evropského obsahu v digitální ekonomice byla stanovena aktuální témata pro kulturní, mediální a kreativní sektory, které jsou klíčové pro sociální a hospodářský rozvoj Evropy.

 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK ČR

 

Zdroj: http://www.culturenet.cz/aktuality/v-bruselu-zasedala-rada-ministru-pro-kulturu-a-audiovizi/n:27157/