Publikováno: 10. 1. 2019

Tisková konference Muzea umění Olomouc

@muo

Představení výstavního plánu na rok 2019 a největšího projektu ''Za chrám, město a vlast''. 

Na tiskové konferenci bude představen výstavní plán roku 2019 včetně největšího projektu „Za chrám, město a vlast“, jímž vyvrcholí čtyřletý vědecko-výzkumný projekt zabývající se osobností biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna. Právě on stál za zásadními přestavbami olomouckého (arci)biskupského paláce, (arci)biskupského zámku a Květné zahrady v Kroměříži, brněnského biskupského dvora, zámků Mírov, Hukvaldy, Vyškov a dalších. Do všech těchto sídel pořizoval umělecké kolekce (obrazy, sochy, knihy, grafiku, hudebniny), které tvoří základ dnešní unikátní arcibiskupské sbírky. Bez biskupa Karla by například slavný Tizianův obraz Apollon a Marsyas nezdobil obrazárnu kroměřížského zámku.

Součástí bude i představení hraného dokumentu o biskupu Karlovi nazvaného Barokní velmož, v němž hlavní roli ztvárnil Jaroslav Plesl. Předpremiéra filmu se uskuteční v Arcidiecézním muzeu Olomouc 23. ledna v 17 hodin.​

TK ve zkratce:

  • Téma: Výstavní plán MUO 2019
  • Kde: Café 87, Muzeum moderního umění Olomouc 
  • Kdy: ve středu 16. 1. v 10.00 hodin

 

Zdroj: https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/tiskova-konference-muzea-umeni-olomouc-4-cs3103.html