Publikováno: 4. 2. 2022

Spor o rekonstrukci hradu Helfštýn

Oceněnou rekonstrukci hradu Helfštýn pod správou Muzea Komenského v Přerově vystavila kritice Mezinárodní rada pro památky a sídla (ICOMOS). 

@facebook.com/NaHradHelfstyn

Svět české památkové péče řeší spor o rekonstrukci hradu Helfštýna, která pod dohledem Národního památkového ústavu probíhala v letech 2017 až 2020 a přišla na více než 90 mil. Kč. Tato rekonstrukce získala v minulém roce ocenění České ceny za architekturu. Autory návrhu byli Miroslav Pospíšil a Martin Karlík z olomoucké společnosti atelier-r. 

Český národní komitét ICOMOS však jejich práci zpochybnil s tím, že došlo rezignaci na kvalifikované, památkově přijatelné ošetření památky, navíc se zásahy do historických částí, včetně bourání zdiva pozdně gotického původu. Některé aspekty rekonstrukce, např. zastřešení, nemají pak zajišťovat dostatečnou ochranu proti promáčení atp. Vůči kritice se již vymezil Národní památkový ústav.

Více se dočtete:

Stanovisko Českého národního komitétu ICOMOS k dostavbě hradu Helfštýn naleznete pod tímto odkazem: Icomos.cz.

Vyjádření NPÚ pod tímto odkazem: Npu.cz.

Zdroj: ČTK