Publikováno: 30. 11. 2022

Publikace o významu kultury pro zdraví v Evropské unii

Evropská komise vydala publikaci, která shromažďuje příklady dobré praxe z projektů z evropských programů Kreativní Evropa, Erasmus+, Horizont 2020 a Horizont Evropa. Ty ukazují sílu kultury a umění při zlepšování zdraví a wellbeing v Evropské unii.

@kreatrivnievropa.cz

Projekty vybrané v rámci těchto iniciativ mají společné to, že vytvářejí mosty mezi oblastmi, ke kterým se obvykle přistupuje samostatně. Od umění a psychologie, přes hudbu a péči o pacienty s Alzheimerovou chorobou, od role, kterou hraje design v psychologii, až po vliv architektury v psychiatrii – projekty otevírají cestu k synergiím ve službách velmi intimní části života občanů. Tato brožura je ztělesněním povědomí Evropské komise i Evropského parlamentu o síle kultury v životě všech občanů. Obsahuje také závazek nešetřit úsilím o změnu v oblasti duševního zdraví ve prospěch evropských občanů.

Get inspired! Culture: a driver for health and wellbeing in the EU, pdf, 22 s.)

Zdroj: kreativnievropa.cz