Publikováno: 10. 1. 2022

Právo na muzeum?

Vídeňský projekt „Recht auf Museum?“ zkoumá reálnou přístupnost muzeí pro široké vrstvy společnosti. Zůstávají muzea nadále privilegiem pro vzdělanou střední třídu? Jak učinit muzea více demokratickými? 

©www.rechtaufmuseum.com

Právo na přístup ke kulturnímu dědictví patří mezi základy demokratické společnosti. Jsou však kulturní instituce skutečně pro všechny? V Rakousku je počet lidí aktivních v kulturním dění omezen na 10–15 % populace. Pod vedením kulturoložky z Vídeňské univerzity Luisy Reitstätterové probíhá s podporou Jubilejního fondu Národní banky Rakouska výzkumný projekt pod názvem „Recht auf Museum?“, zaměřený na systematické zpracování přístupnosti muzeí a muzejnictví jako takového. Propojuje archivní, textovou analýzu s terénním výzkumem současné muzejní praxe, což nabízí podnětnou reflexi s cílem problematizovat otázkou demokratizační role muzeí v současné společnost a posílit jejich inkluzivní charakter.

Projektu se účastní pět známých vídeňských muzeí: Rakouské národopisné muzeum, Dům dějin Rakouska, Horní Belveder, Uměleckohistorické muzeum a Muzeum užitého umění.

První výsledky terénních výzkumů, kdy v rámci výzvy „Chcete se mnou jít do muzea“ byli hledání zájemci a zájemkyně do občanského poradního sboru a návštěvnického panelu, ukázaly, že muzea neoslovují publikum mimo vzdělanou střední třídu – navíc se většinou jedná o lidi vysokoškolsky vzdělané, často s určitou afinitou k muzeím. V rámci utvořeného poradního sboru a panelu je zatím kladen větší důraz na proměnu muzeí směrem k větší inkluzivitě, multiperspektivitě a participativnosti. Muzea by měla rovněž přinášet více z ožehavých témat aktuální doby, jako rovnost pohlaví či klimatická změna. Na druhou stranu také proklamace z časů založení muzea byly hodnoceny zástupkyněmi a zástupci nezřídka jako nadčasová, a to především ta, která zmiňovala uchovávání kulturního dědictví a osvětovou činnost.

Jako jednou z možností, jak dosáhnout větší otevřenosti vůči širokým vrstvám společnosti, se jeví zajištění vstupu zdarma. Pro vídeňské publikum se ukázala jako hraniční cena 10 euro (necelých 250 Kč) za vstup. Ačkoliv vstup zdarma jistě znamená zvýšenou zátěž pro veřejné rozpočty v dnešní době, velký potenciál má digitalizace a s ní i zpřístupňování kulturního dědictví zdarma v rámci digitálního prostoru. Nicméně z rakouských muzeí nabízí možnost volného stažení digitalizovaných děl ve vysokém rozlišení jen Horní Belveder. Větší zaměření na lokální komunity a jejich zapojení do činnosti muzea představuje další z trendů, jak více otevřít muzeum. Nakonec otázka bezbariérovosti je v kontextu rakouské diskuse samozřejmostí.    

Projekt by měl skončit v srpnu roku 2022 a uvidí se, jaké konkrétní výsledky přinese. Zda se podaří nalézt správné kroky, jak zajistit, aby muzea více odpovídala potřebám doby a zároveň zůstávala věrná historickému poslání – umožňovat všem přístup ke kulturnímu dědictví.

Více o projektu na stránkách www.rechtaufmuseum.com.

Zdroj: rechtaufmuseum.com, derstandard.at, volkskundemuseum.at