Publikováno: 4. 10. 2022

Petice za návrat Rosettské desky do Egypta

Mezinárodní iniciativa žádá repatriaci jednoho z nejznámějších exponátů Britského muzea.

Petice za návrat Rosettské desky do Egypta

Letos se slaví výročí 200 let od rozluštění nápisu na Rosettské desce, objevu, který nám umožnil porozumět písmu starověkého Egypta. Deska s nápisy ve třech jazycích, dnes ve sbírkách Britského muzea, se ale stala také předmětem mezinárodní petice, která byla založena v Egyptě, ale aktuálně obsahuje více než 3 tisíce podpisů včetně řady předních britských akademiků. Petice požaduje vrácení Rosettské desky spolu s 16 dalšími předměty, které měly být nelegálně odcizeny z Egypta v roce 1801. Zakladatelka petice, egyptoložka Monica Hanna, si od petice slibuje větší efekt, než když o repatriaci sbírkových předmětů žádají egyptští vládní představitelé.

Iniciativa na svých webových stránkách neoslovuje jen egyptské občany, ale také Brity a další. Pro návrat předmětů do Egypta, respektive do sbírek nového Velkého egyptského muzea v Gíze, argumentuje etickou nutností repatriace ale také například nutností egyptských občanů získat víza pro vycestování do Velké Británie nebo právními závazky vyplývajícími ze smlouvy z Alexandrie, kterou v roce 1801 Napoleonova Francie odstoupila Británii území Egypta včetně archeologických nálezů.

Více informací v článku zde.

Zdroj: cbsnews.com