Publikováno: 17. 9. 2020

Oxfordské muzeum odstraňuje lidské pozůstatky z expozice

@smithsonianmag.com

Rozhodnutí proběhlo v rámci snah o dekolonizaci sbírek muzea.

Pitt Rivers Museum v britském Oxfordu se rozhodlo stáhnout všech 120 lidských pozůstatků z přístupných expozic. Rozhodnutí je součástí snah muzea o komplexní dekolonizaci jeho sbírek. Předmětné lidské pozůstatky pocházejí zejména z kultur Jižní Ameriky a Afriky, přičemž nejznámějšími a nejvyhledávanějšími exponáty je soubor 12 lebečních trofejí tsantsa, pocházejících z kmenů Ačualů a Šúarů, žijících na území dnešního Ekvádoru.

Kromě otázek provenience a způsobu získání těchto lidských pozůstatků a diskuzí ohledně etického aspektu jejich vystavování považovalo vedení muzea za problematický zejména způsob jejich popisu a formulaci doprovodních textů v expozici. Pojmy jako "barbarský," "primitivní" nebo "krutý" podle odborníků jen podporovaly rasistické a etnocentrické stereotypy. Popisky, které pocházejí ze 40. let 20. století, ve značné míře postrádaly informační a vzdělávací aspekt. Muzeum nyní spolupracuje s představiteli kultur, které se hlásí k předmětným pozůstatkům, a rokuje o možnostech jejich repatriace nebo vystavení v nově připravované expozici.

(Obrázek: Kurátoři odstraňují trofeje tsantsa z části expozice věnované vítězným trofejím v neevropských kulturách. Hugh Warwick / Pitt Rivers Museum)

Zdroj: smithsonianmag.com/smart-news/oxford-museum-moves-controversial-human-remains-storage