Publikováno: 16. 5. 2022

Mezinárodní den muzeí ve znamení sbírky na podporu ukrajinských muzeí

Český výbor ICOM a Národní muzeum zřídily veřejnou sbírku na podporu muzeí a kulturního dědictví na Ukrajině.

Mezinárodní den muzeí ve znamení sbírky na podporu ukrajinských muzeí

U příležitosti letošního Mezinárodního dne muzeí (18. 5. 2022), kdy muzejní instituce otevírají své stálé expozice a výstavy zdarma, vyhlásily Český výbor ICOM a Národní muzeum sbírku na Podporu záchrany a obnovy kulturních památek na Ukrajině.

Každé muzeum se do této akce může zapojit tím, že požádá své návštěvníky o zaplacení dobrovolného vstupného ve prospěch transparentního účtu č. 123-7121270287/0100.

O této možnosti lze informovat prostřednictvím plakátů s QR kódem v prostorách muzea, na webových stránkách či sociálních sítí. Všechny materiály naleznete ke stažení na odkazu: Sbírka – Den muzeí.

Na transparentním účtu jsou shromažďovány finanční prostředky na nákup obalového a konzervačního materiálu, ochranných prostředků a dalších potřebných věcí pro ukrajinská muzea na pomoc při jejich snaze o ochranu a záchranu sbírek ohrožených válečným konfliktem.

Pokud se této akce rozhodnete zúčastnit, ozvěte se na e-mail: dagmar.dryje@nm.cz.

V předvečer Mezinárodního dne muzeí se v Historické budově Národního muzea uskuteční slavnostní večer Hvězdy září pro Ukrajinu, který sbírku symbolicky otevře.

Zdroj: nm.cz, cz-museums.cz