Publikováno: 7. 1. 2022

Becoming Czech

Projekt kolaborativní výstavy bude zkoumat témata národní identity, sounáležitosti a širší otázky migrace prostřednictvím umělců první generace migrantů v ČR.

@jasuteren.cz

Projekt Becoming Czech hledá umělce z řad migrantů žijících v České republice.

Becoming Czech bude probíhat jako kolaborativní performativní výstava v březnu v roce 2022. V koprodukci s Terénem, scénou Centra experimentálního divadla, bude zkoumat vztah první generace migrantů v Brně a České republice k tématům národní identity, sounáležitosti a širším otázkám migrace.

Projekt Becoming Czech vede Lora Krasteva – bulharská umělkyně žijící v Sheffieldu ve Velké Británii. K tomuto projektu ji přivedla její životní zkušenost s migrací v šesti různých zemích a nedávné poznatky ze žádosti o britské občanství. Lora je součástí divadelní společnosti Global Voices Theatre, která se věnuje uvádění mezinárodního divadla dlouhodobě vyloučených tvůrců ve Velké Británii. Vytváří autorské, sociálně angažované divadlo s profesionály i členy různých komunity a spolupracuje s organizací Arts & Homelessness International, kde hájí místo pro kreativitu v oblasti poskytování pomoci bezdomovcům. Lora je členkou skupiny What Next? a zakládající členkou hnutí Migrants in Theatre, které se zasazuje o lepší reprezentaci imigrantů první generace na jevišti i mimo něj.

Přihlašovací formulář

Více o projektu zde.

Zdroj: jasuteren.cz