Publikováno: 9. 7. 2018

Škola muzejní propedeutiky ve školním roce 2018–2019

Škola muzejní propedeutiky ve školním roce 2018–2019

Školu muzejní propedeutiky pořádá Asociace muzeí a galerií ČR, z. s. (AMG), s podporou Ministerstva kultury. Lektory kursu jsou odborníci, z nichž většina má mnohaletou praxi v muzeích a zároveň vyučuje muzeologii na vysokých nebo vyšších odborných školách v ČR. Výuka probíhá formou distančního studia.

Studijní program:

  • 1. Co je to muzeum 
  • 2. Sbírkotvorná činnost muzeí a odborná správa sbírek
  • 3. Zvláštnosti sbírkotvorné činnosti a ochrany sbírek hlavních muzejních oborů
  • 4. Ochrana sbírek
  • 5. Prezentační činnost muzea
  • 6. Vybrané kapitoly z muzejního managementu – muzeum jako instituce.
  • 7. Vybrané kapitoly z muzejního managementu – řízení muzea.
  • 8. Muzeologie jako teoretický základ oboru muzejnictví
     

Přihlášky do Školy muzejní propedeutiky přijímá Sekretariát AMG do 31. srpna 2018. 

Přihláška

Více informací naleznete zde

 

Zdroj: http://www.cz-museums.cz/web/amg/muzejni-propedeutika/zakladni-kurs