Publikováno: 25. 1. 2022

Sbírka Emila Bührla stále vyvolává kontroverze

Ve Švýcarsku zůstává téma nacisty ukradeného bohatství v muzejních sbírkách stále aktuálním.  

©https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kunsthaus_Z%C3%BCrich_Heimplatz.jpg

V minulém roce vyvolalo diskusi zpřístupnění sbírky kontroverzního švýcarského průmyslníka a mecenáše umění Emila Bührla v Kunsthausu v Curychu. Proslul tím, že za 2. světové války jeho švýcarské továrny zásobovaly zbraněmi nacistické Německo a velké množství z jeho rozsáhlé umělecké sbírky tvořily akvizice ukradeného židovského majetku. Po válce bylo vráceno pouze 13 děl a nadále panovalo podezření, že mnohé z ukradených památek zůstalo v jeho sbírkách, které od roku 1960 spravuje Nadace sbírky E.G. Bührle. V roce 2017 začal výzkum Curyšské univerzity, aby prověřil skutečný původ sbírkových předmětů. Výsledky výzkumu byly podrobeny kritice historika Ericha Kellera, který v minulém roce vydal knihu Das kontaminierte Museum. Nyní by mělo dojít k revizi původního výzkumu.

Na jaře 2020 byla také založena Švýcarská pracovní skupina pro výzkum místa původu. Jejím cílem je, aby si odborná veřejnost z muzeí, archivů, knihoven, univerzit a uměleckého trhu aktivně vyměňovala informace o výzkumu provenience ve Švýcarsku a sdílela své výzkumné poznatky napříč institucemi na národní i mezinárodní úrovni. Tento výzkum se týká také sbírkových předmětů koloniálního kontextu nebo ukradených předmětů z bývalé sovětské okupační zóny a NDR. 

Asociace švýcarských muzeí vydala v roce 2021 také brožuru zabývající se tématem nalézání nacisty uloupeného kulturního bohatství v rámci muzejních sbírek. Tu naleznete volně k dispozici zde: Provenienzforschung NS-Raubgut.

Zdroj: swissinfo.ch, timesofisrael.com, museums.ch