Publikováno: 8. 2. 2023

Recenze: Zneužitá muzea (Národní muzeum)

Kulturní web Klacek přináší recenzi Matěje Moravanského, v níž autor hodnotí výstavu Zneužitá muzea v Národním muzeu v Praze.

@klackoviste.cz

Výstava v Nové budově Národního muzea představuje dobové předměty ze sbírek stranických muzeí, která vznikala ve druhé polovině 20. století v Československu a sovětských satelitech a měla za úkol prezentovat vládnoucí komunistickou ideologii. Po roce 1989 hromadně zanikala a jejich sbírky ztratily původní smysl. Prostřednictvím takto tvořené ideologické kolekce Sbírky Muzea dělnického hnutí poukazuje výstava na dějinnou roli a možné způsoby využití zachovalých předmětů v dnešní době.

Výstava Zneužitá muzea sice ve stávajícím stavu nenabízí nic víc než jen omezenou přehlídku možností, které práce s fondy a sbírkami stranických muzeí otevírají. Přesto se návštěvníkům nabídne fascinující pohled do dob, kdy byla historická paměť, ovšemže direktivně určeným směrem, aktivně kultivována a za pomoci značných prostředků performována a reprezentována ve veřejném prostoru.

Výstava je v prostoru H v Nové budově Národního muzea k vidění do 30. 4. 2023.

Zneužitá muzea (klackoviste.cz)