Publikováno: 19. 9. 2019

Odbor regionální a národnostní kultury MK ČR - grantová výzva na rok 2020

@mkcr.cz

Odbor regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury ČR vyhlašuje pro rok 2020 příjem žádostí o dotační příspěvek v oborech své působnosti.

O dotační příspěvek je možné žádat v oblastech:

  • Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v ČR
  • Podpora integrace příslušníků romské menšiny
  • Podpora integrace příslušníků romské menšiny – podmínky
  • Podpora tradiční lidové kultury
  • Podpora kulturních aktivit osob se zdravotním postiženým a seniorů
  • Podpora rozvoje zájmových kulturních – mimouměleckých aktivit
  • Podpora regionálních kulturních tradic
  • Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit 
  • Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit

Víc informací a data ukončení příjmu žádostí k jednotlivým oblastem zde.

Formulář žádosti ke stažení zde.

Zdroj: mkcr.cz