Publikováno: 25. 5. 2022

Nová publikace: Jaroslav Wagner – památkář a jičínský rodák

V letošním roce si Jičín připomíná stoleté výročí narození svého významného rodáka, památkáře a kunsthistorika, Jaroslava Wagnera. K této příležitosti připravilo jičínské muzeum publikaci zachycující důležité momenty života této osobnosti. 

@muzeumhry.cz

Jaroslav Wagner (1921–2006) byl dlouholetým pracovníkem Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody. Byl jedním z iniciátorů vzniku městských památkových rezervací, sám zpracovával průzkumy a návrhy na jejich vyhlášení. Stal se jedním z nejuznávanějších odborníků zvláště na středověký a raně novověký stavební vývoj měst a dalších stavebních památek. Jeho odborné posudky zachránily mnoho vzácných urbanistických celků a jednotlivých objektů.

Mimořádnou pozornost věnoval Jaroslav Wagner svému rodnému městu Jičín. Vypracoval odborné a správní podklady pro vyhlášení historického jádra Jičína památkovou rezervací. Pro Jičín je nepostradatelná Wagnerova monografie o stavebním vývoji města, která s prostým názvem Jičín vyšla v nakladatelství Odeon v roce 1979. Publikace přinese kromě zpracování životních osudů Jaroslava Wagnera i přes 200 snímků a plánů památkových lokalit a rezervací, které Jaroslav Wagner přímo vytvářel, nebo si je pro svou práci nechal zhotovit.

Katalog si nebere za úkol představit obrovský rozsah práce Jaroslava Wagnera, ale nastínit základní témata a zaměření jeho odborných studií na základě zachované a v muzeu uložené pozůstalosti a navíc představit jej jako jičínského rodáka, odborníka, sportovce a laskavého a skromného člověka.

Zdroj: www.muzeumhry.cz