Publikováno: 24. 1. 2022

NEMO nabízí bezplatné zkušební členství

Síť evropských muzejních organizací NEMO nabízí pěti muzeím nebo na muzea zaměřeným organizacím možnost zkušebního členství na jeden rok zdarma.  

Zdroj: ne-mo.org

Síť evropských muzejních organizací (NEMO) byla založena v roce 1992 jako nezávislá síť národních muzejních sdružení zastupujících muzejní komunitu daných členských států Rady Evropy. V současnosti sdružuje více než 30 000 muzeí ve 40 zemích po celé Evropě.

NEMO tak nabízí spojení s širší evropskou muzejní komunitou, podporuje mezinárodní výměnu a další vytváření sítí v rámci mezinárodní odborné veřejnosti. Členské organizace získávají pomoc při navazování přeshraniční spolupráce a dostávají aktuální informace o příslušných politikách a financování EU. Členské orgnaizace jsou rovněž součástí prosazování politických požadavků Evropské unie.

Díky zkušebnímu členství budou mít muzea a sdružení možnost účastnit se školicích aktivit NEMO a obdrží také dvě bezplatné vstupenky na evropskou muzejní konferenci NEMO.  Zvláště jsou vyzvány muzea a na muzea zaměřené organizace se zájmem a zkušenostmi v otázkách diverzity a inkluzivity, případně v ochraně klimatu, aby požádaly o zkušební členství. Příležitost je však otevřena všem zainteresovaným a způsobilým muzeím, sítím muzeí, organizacím a poskytovatelům služeb. Zohledněna budou pouze muzea nebo organizace se sídlem v členských státech Evropské rady.

Fyzické osoby se nemohou připojit k NEMO. Zkušební členové nemají právo hlasovat na výročních valných hromadách.

Tato výzva je prvním ze tří. Další výzvy budou zveřejněny v lednu 2023 a lednu 2024.

Uzávěrka přihlášek je 11. února 2022-

Další informace naleznete: NEMO_Trial_Memberships_2022_Call_for_applications.pdf

Zdroj: ne-mo.org