Publikováno: 11. 1. 2019

Nejvýznamnější umělecká díla odcizená v roce 2018

@interpol

Přehled děl vydaný INTERPOLEM pod č. 48 (b) obsahuje základní informace o dílech

Informativní leták 'Les oeuvres d'art les plus recherchrés'/ The Most Wanted Works of Art' vydán Interpolem k prosinci 2018 informuje o nejvýznamějších dílech odcizených ve světě za rok 2018. 

Leták ke stažení níže

 

Zdroj: https://www.cz-museums.cz/news/deni_v_oboru/titulni/47154-nejvyznamnejsi-umelecka-dila-odcizena-v-roce-2018