Publikováno: 11. 1. 2021

Online publikace Bildung und Vermittlung im Museum gestalten

@museumsbund.de

Metodika Německého svazu muzeí k tvorbě vzdělávacích programů v muzeích.

Německý svaz muzeí (Deutscher Museumsbund) publikoval online volně ke stažení metodickou příručku Bildung und Vermittlung im Museum gestalten (Tvorba vzdělávání v muzeu). Publikace nabízí teoretický úvod do problematiky muzejní edukace a objektového učení, základní metody a formy vzdělávání v muzeích a galeriích a praktické postupy tvorby vzdělávacích programů.

Bildung und Vermittlung im Museum gestalten (pdf, 92 stran, německý jazyk)

Zdroj: museumsbund.de