Publikováno: 16. 9. 2020

Hands-on muzea v době koronavirové: Výsledky průzkumu

@hands-on-international.net

Jak fungují dětská a hands-on muzea v době přísných preventivních opatření?

Mezinárodní organizace Hands On!, sdružující dětská muzea a muzea s dotykovými expozicemi, zveřejnila výsledky průzkumu provozu a fungování tohoto typu muzeí po znovuotevření za přísných hygienických podmínek. Průzkum se konal mezi květnem a červencem 2020,  účastnilo se ho 57 institucí z celého světa. Výsledky průzkumu poukazují na trendy v provozu dětských a hands-on muzeí, zapojená muzea se vyjádřila k praktickým otázkám tvorby výstav a expozic, programům muzejní edukace, opatřením na ochranu pracovníků v první linii nebo novým výzvám v provozu muzejních kaváren, obchodů a dětských koutků.

Survey Report: Reopening hands-on museums (pdf, 31 stran, anglický jazyk)

Zdroj: hands-on-international.net/report-reopening-hands-on-museums/