Publikováno: 15. 12. 2022

Creatively Minded at the Museum

Publikace britské Museums Association představuje případové studie projektů zaměřených na práci s lidmi s duševnými nemocemi a psychickými problémy.

Creatively Minded at the Museum

Ačkoliv muzea již v současnosti nabízí programy zaměřené na návštěvníky s mentálním postižením, zejména v důsledku pandemie nebo krize v souvislosti s aktuální mezinárodněpolitickou a ekonomickou situací se pozornost řady světových muzeí obrací i na cílovou skupinu lidí s psychickými problémy nebo duševními nemocemi. Britská Museums Association vydala volně dostupnou publikaci Creatively Minded at the Museum, která představuje inspirativní projekty muzeí a kulturních institucí pro tuto skupinu návštěvníků. Publikace obsahuje základná doporučení k tvorbě a realizaci těchto programů, základní metodologii a 16 případových studií programů muzeí všech typů, velikostí a zaměření.

Creatively Minded at the Museum (pdf, 76 stran, anglický jazyk)

Více informací zde.

Zdroj: museumsassociation.org