Publikováno: 23. 2. 2018

Muzea musí reagovat na diverzitu společnosti

Muzea musí reagovat na diverzitu společnosti

Ve Spojených státech se již delší dobu mění etnické složení obyvatel - podle odhadů bude do roku 2044 většina Američanů jiné než bílé rasy. Pokud se muzea nenaučí tuto skutečnost reflektovat, stanou se brzy velmi odtržená od reality.

Podle výzkumu neziskové organizace Ithaka S+R (ve spolupráci s muzei napříč USA a dalšími organizacemi) z roku 2015 bylo z celkem 1352 kurátorů ve 181 muzeích sdružených pod Asociací ředitelů uměleckých muzeí méně než 30 Afroameričanů. 88% kurátorů bylo bílé rasy nehispánského původu - a to je jen jeden z mnoha údajů.

Tady se nabízí otázka - čí perspektiva je v muzeích prezentována? Muzea argumentují tím, že lidé z menšin nebývají pro danou pozici kvalifikovaní - na to autorka článku s názvem How Do We Fix the Museum Diversity Problem? odpovídá: instituce často vysílají jasné signály, kdo je a kdo není v jejich zdech vítaný.

Mnohé kulturní organizace se ovšem snaží situaci změnit. Například Brooklynské muzeum už od roku 1990 pořádá celodenní slavnost s názvem Target First Saturdays pro širokou veřejnost, jejíž návštěvnost se často vyšplhá až k desítkám tisíc lidí. Dochází tak k vytvoření pozitivního vztahu muzea a rozmanitého brooklynského obyvatelstva. Harlemské Studio-Museum pak dává prostor mnoha mladým umělcům z okolí a často jedno jejich dílo zakoupí do stálých sbírek. Příkladem v tomto směru jdou svými aktivitami i Muzeum Andyho Warhola v Pittsbughu nebo Los Angeles County Museum of Art.

Článek uzavírá myšlenka, že řešení neleží pouze na oddělení lidských zdrojů. Je třeba podívat se na společenské struktury, které existují desítky až stovky let, a které jsou hlavní překážkou diverzity. Nejsou to tedy přímo lidé ve vedení kulturních institucí.

Celý článek zde