Publikováno: 27. 1. 2022

Using the Resources at Hand: Sustainable Exhibition Design

Příručka přípravy a realizace udržitelných výstavních projektů od iniciativy Centre for Sustainable Curating.

Using the Resources at Hand: Sustainable Exhibition Design

Iniciativa Centre for Sustainable Curating (Centrum udržitelného kurátorství, která vznikla u kanadské Western University, zveřejnila příručku udržitelného designu výstav. Volně přístupný text je určen primárně studentům připravujícím se na profesní dráhu uměleckých kurátorů, ale praktické rady určitě ocení i muzejní pracovníci, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na realizaci výstavních projektů. Publikace se věnuje fázi plánování výstavy, použitým materiálům, dostupným technologiím, opětovného využití výstavního mobiliáře, ale také navigaci ve výstavních prostorech, designu letáků a katalogů, nebo výčtu dalších iniciativ a společností, které se tématu věnují. 

Using the Resources at Hand: Sustainable Exhibition Design (pdf, 32 stran)

Více o iniciative CSC zde.

Zdroj: sustainablecurating.ca