Publikováno: 9. 12. 2021

Dělejte to pořádně, nebo toho radši nechte!

Překlad praktických tipů z Velké Británie, jak přistupovat k tématu udržitelnosti v muzeích.

Zdroj: MC ALPINE, Katherine; DONALDSON, Holiday: Getting your act together. In: Museums Journal, November/December 2021, vol. 121, no 6, s. 59–60.  

Dělejte to pořádně, nebo toho radši nechte!

Tipy na to, jak začlenit udržitelnost do agendy svého muzea

Důkazy jsou jasné: svět čelí klimatické krizi. Existuje mnoho způsobů, kterými mohou jednotlivci zmírňovat klimatickou krizi, ale abychom ustavili opravdovou změnu, musíme spolupracovat. V roce 2020 vznikl v reakci na klimatickou krizi Zero Carbon Club (Klub uhlíkové neutrality) tvořený skupinou zaměstnanců Imperial War Museums (IWM) s posláním inspirovat ke kolektivní aktivitě a hnát své muzeum k odpovědnosti. Spoluzakladatelky skupiny Katherine McAlpine a Holiday Donaldson uváději své tipy na to, jak zařadit udržitelnost do agendy svého muzea.

 

  • SPOLUPRACUJTE

Jedna z nejvíce vlivných lží, kterou jsme byli krmeni, je to, že řešení klimatické hrozby je výhradně na zodpovědnosti jednotlivce. Koncept uhlíkové stopy vytvořily společnosti s fosilními palivy, aby přehodily svou vinu na jednotlivé lidi. Neznamená to, že na redukci naší osobní spotřeby nezáleží, ale když se zaměříme na problém na institucionální úrovni, příležitost ke změně bude daleko širší. Zero Carbon Club oslovil všechny pracovníky muzea prostřednictvím hromadného emailu. Sdružení vzniklo v srpnu 2020 a organizovalo napříč institucí ty muzejníky, kteří cítili, že chtějí něco dělat, jen nevěděli, co přesně. S vytyčeným rámcem udržitelnosti se zaměstnanci mohli zaměřit na práci napříč týmy a projekty za účelem dosažení opravdové změny. Spolu s uvědoměním si nesporných přínosů, jako je snížení uhlíku a energie/provozních nákladů, usilovali o mnohem širší, holistické výsledky udržitelnosti, počítaje v to lepší přístupnost a inkluzi, diverzitu, duševní pohodu a sociální hodnoty. Jelikož taková práce ovlivňuje všechny uvnitř organizace, je tu spolupráce to nejzásadnější.

 

  • STANOVENÍ PRIORIT

Povědomí o finančních možnostech vaší organizace může být užitečné pro to rozpoznat prostor pro změnu. Můžete pak na problematiku pohlédnout z institucionálního, odborového nebo individuálního úhlu. Za jaký rozpočet jste zodpovědný a jak můžete využít tyto finance k boji s klimatickou hrozbou? Pokud vaše organizace vynaloží většinu ze svého rozpočtu na vytápění nehospodárných budov, proč nelobbovat za lepší izolaci? Pokud je v centru vaší pozornosti veřejná angažovanost, jak můžete využít své veřejné programy k dialogu o klimatické hrozbě? „V IWM jsme dosáhli klíčového milníku, když byl v lednu podpořen rámec udržitelnosti, který načrtl desetiletou cestu za udržitelným rozvojem muzea.“ Dozorčí rada a výkonný vedoucí tým podpořili vládní časový harmonogram dekarbonizace, jehož cílem je snížit do roku 2050 skleníkové emise na nulu. Konkrétně vytyčený rámec udržitelnosti zaručí, že tato práce zůstane prioritou a stanoví cíle, ke kterým budou směřovat své úsilí pracovní týmy napříč IWM.

V Brunnel muzeu, kam McAlpine nedávno nastoupila (na post ředitelky), putuje podstatná část jejich ročního rozpočtu na výplaty, takže trávit čas v týmové diskusi nad klimatickou změnou a udržitelnosti je jednou z nejcennějších věcí, které se mohou věnovat. „Naše muzeum má předplatné magazínu Ethical Consumer, který je dostupný všem pracovníkům; ti se pak mohou zasvěceněji rozhodovat, za co utratit své peníze,“ dodává.

 

  • PTEJTE SE

Více zeleně, obnovitelné energie, efektivnější využívání energie v domácnostech a kancelářích a udržitelná doprava jsou základními prostředky v boji proti klimatickým změnám. Když Zero Carbon Club diskutoval tato témata, každý z účastníků vznesl jinou otázku. „Abychom podpořili obnovitelnou energii, potřebovali jsme znát, kdo je její dodavatel. K efektivnějšímu využívání energie jsme potřebovali pochopit, nakolik efektivně se využívá energie v našich budovách,“ míní McAlpin.

Nebojte se navrhnout nové způsoby práce. Možná pracujete v investiční společnosti a můžete ovlivnit tyto oblasti napřímo. Možná pracujete v resortu, ve kterém je váš vliv více rozptýlený. Ani zde však nic nestojí v cestě tomu klást dotazy.

 

  • VYTVOŘTE PROSTOR PRO DALŠÍ ZÁJMY

Neomezujte se příliš na jednu věc. „Když jsme si položili v IMW otázku „co nám schází,“ bylo neuvěřitelné slyšet tolik kolegů zapáleně hovořit o tolika různých oblastech: odprodej penzí, ekologie, rostlinná strava, přístup k vodě, lokální prostředí, zahradničení a mnoho dalšího.“ Při pohledu na problematiku z širší perspektivy a na to, na co byste mohli mít největší vliv, je také důležité si uvědomit, že lidé docílí více, když jsou motivovaní konkrétními otázkami.

 

  • ZAČNĚTE SKROMNĚ A SLAVTE ÚSPĚCH

Vypořádávání se s klimatickou hrozbou je dlouhá a náročná cesta a to, že nás občas přepadne chuť to vzdát, je pochopitelné. Proto je zásadní začít s menšími dosažitelnými cíli a slavit dílčí úspěchy. Je důležité povzbuzovat své kolegy, aby se zapojili jakýmkoli způsobem chtějí. Téma udržitelnosti může být pociťováno jako kontroverzní a exklusivní, ale nemusí to tak být. Každý tu hraje určitou roli. Pokud se chceme s klimatickou krizí vypořádat, potřebujeme spolupracovat.