Publikováno: 10. 6. 2019

Musaionfilm! Poslední šance se přihlásit!

@mf

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě připravuje 22. ročník přehlídky muzejních filmů MUSAIONFILM 2019.

Zahájení je stanoveno na úterý 11. června 2019 8.00, potrvá do čtvrtku 13. června 2019, 12.00. Své příspěvky přihlásilo 12 muzeí, z nichž 4 jsou příspěvkovými organizacemi Ministerstva kultury, které přehlídku finančně podpořilo.

Muzejní film je zvláštní filmová kategorie, kterou se zabývá přehlídka filmů Musaionfilm již od r. 1998. Postupem doby se ukázalo, že jak muzejní videodokumentace, tak i tříbení názorů na roli tohoto způsobu práce – uplatňování filmového záznamu v muzejních institucích, vznikla nezávisle na několika místech u nás i v zahraničí. Musaionfilm v tomto procesu chce hrát roli jakéhosi diskusního fóra s mírným pedagogickým přesahem pro zúčastněné odborníky našich i zahraničních muzeí a institucí.

Letos poprvé ve větší míře přehlídka zdůrazňuje přínos školních filmů do této problematiky, poněvadž řada z nich vznikla v úzké spolupráci s muzei. Kromě filmových odborníků, stálic Musaionfilmu – prof. MgA. Rudolfa Adlera z pražské FAMU a PhDr. Petra Slintáka, externího spolupracovníka Českého rozhlasu, dává přehlídka letos prostor i dvěma odborníků na vědecký film – PhDr. Vlastě Svobodové, CSc., MgA. a PhDr. Petru Kňavovi, Dr., M. A., kteří ve svých seminářích naznačí problematiku uplatnění filmové techniky ve společenských vědách a portrét výrazné postavy vědecké kinematografie u nás – Jana Calábka.

Vyvrcholením Musaionfilmu je slavnostní předání ocenění ve středu 12. června 2019 od 20.00 v barokním sloupovém sále muzea. I když přehlídka není přímo soutěžní, snaží se ocenit a podtrhnout výrazné práce v této oblasti, které se jí podařilo za uplynulý rok zachytit. Součástí třídenní akce jsou také projekce pro veřejnost a kulturní programy s prezentací bohatého folklorního dědictví Slovácka.

Výsledky letošního ročníku Musaionfilmu i celé přehlídky budou prezentovány na Generální konferenci ICOM v japonském Kjótu při zasedání mezinárodní komise AVICOM 2. září 2019.

Těšíme se však na viděnou v Uherském Brodě!

 

ON-LINE PŘIHLÁŠKA k účasti

Musaionfilm 2019 (22. ročník) – program

TISKOVÁ ZPRÁVA na stránkách Ministerstva kultury ČR

                                                           

 

kontakt:

Mgr. Aleš Kapsa

programový ředitel Musaionfilmu

Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě

773 070 935 | 572 632 288 linka 216

musaionfilm@mjakub.cz