Publikováno: 29. 11. 2022

Mimořádná akvizice Národní galerie Praha

Díky prostředkům MK ČR z programu Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví odkoupila NGP ze soukromého majetku unikátní středověkou sochu Madony na andělském trůnu z Havraně, pocházející z 60.–70. let 14. století.

@ngprague.cz

Pouze výjimečně se stává, že se v tuzemsku objeví dosud neznámá socha ze 14. století. Tato představuje Madonu jako královnu nebes či obecněji královnu andělů. Zobrazuje Pannu Marii sedící s malým Ježíšem na trůnu, nadnášeným trojící muzicírujících andělů. Je oděna do šatu přepásaného pásem a do vrchního pláště. Její tvář je charakteristická vysokým čelem, malým nosem, jemnými ústy a mírně vystupující bradou. Po stylové stránce má dřevořezba nejblíže k sochám, jejichž tvůrce je v literatuře označován jako Mistr Bečovské Madony. Jeho dílna sídlila pravděpodobně v Praze.

Název Madony je odvozen od kostela sv. Vavřince v Havrani u Mostu, kde se dřevořezba prokazatelně nacházela v 19. století. Vzácná socha bude restaurována a následně vystavena v Klášteře sv. Anežky České. Mimořádná akvizice byla realizována v hodnotě 4 500 000 Kč.

Zdroj: ngprague.cz