Publikováno: 25. 10. 2021

Stručné dějiny pražské Invalidovny

Krátký animovaný film originálně představuje historii pražské barokní památky.

@npu.cz

Národní filmový ústav uvádí krátký film, který pomocí média animace poutavým způsobem představuje dějiny pražské Invalidovny.

Film o pražské Invalidovně vznikl v roce 2021 v rámci výzkumného projektu "Prezentace a interpretace historického prostředí jako nedílná součást kulturní výchovy a vzdělávání v čase nových médií a tzv. tekuté modernity" financovaného z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016-2022 (NAKI II).

Pražská Invalidovna

Zdroj: npu.cz