Publikováno: 10. 1. 2022

Muzea a 20. století 2022

Kampaň pro rok 2022 nese název Muzea a lidská práva: 45 let Charty ´77.

@amg

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG), v rámci dokumentace 20. století připravila projekt s názvem Muzea a 20. století, který probíhá od roku 2005, třebaže s určitými přestávkami. Jedná se o celoroční informační kampaň s jednotícím tématem z historie 20. století, které se pro jednotlivé roky mění. Většinou se odvíjejí od kulatých výročí významných událostí, jevů či osobností 20. století a mají za cíl propagovat akce sbírkotvorných institucí v oblasti muzejní prezentace formou výstav, expozic, publikací, přednášek, seminářů, workshopů, webových prezentací, komponovaných pořadů, apod.). Kampaně mají také posílit sbírkotvornou činnost muzeí a galerií v oblasti dokumentace každodennosti. Záměrem je vytvořit referenční internetové stránky na adrese http://www.muzea20stoleti.cz a upozornit tak na připravované akce zejména školy a sféru neziskových organizací, zabývajících se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže. 

AMG vyhlásila pro rok 2022 v rámci cyklu Muzea a 20. století kampaň na téma Střetávání totalit s demokracií s podtitulem Muzea a lidská práva: 45 let Charty ´77.

Muzea se do kampaně zapojí vyplněním přihlášky a během roku by měla připojit aktuálni grafický symbol kampaně k vlastním propagačním materiálům. 

Přihlášky do kampaně a pozvánky na jednotlivé akce jsou přijímány průběžně během celého roku! Webové stránky jsou postupně aktualizovány.

Přehled všech přihlášených institucí a jejich akcí 

Více informací zde.

Zdroj: cz-museums.cz