Publikováno: 20. 2. 2020

Škola muzejní propedeutiky 2020–2021

@cz-museums.cz/

Přihlaste se do kurzů muzejní propedeutiky!

Školu muzejní propedeutiky pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., s podporou Ministerstva kultury. Lektory kursů jsou odborníci z řad muzeí s mnohaletou praxí a pedagogové zabývající se muzeologií na vysokých a vyšších odborných školách v České republice.

 

Základní kurs Školy muzejní propedeutiky je určen pracovníkům muzeí, kteří se podílejí na odborné správě a využívání sbírek a nejsou absolventy školy poskytující odborné muzeologické vzdělání. Kurs mohou využít i pracovníci úřadů samosprávy, které vykonávají funkci zřizovatele muzea (obecní a městské úřady, krajské úřady).

Nástavbový kurs „Muzejního výstavnictví“ Školy muzejní propedeutiky je určen pracovníkům muzeí, kteří se podílejí na prezentaci muzejních sbírek nebo prezentaci muzejních sbírek posuzují z pozice manažerských rolí. Do kursu jsou přijímání především absolventi základního kursu, je však otevřen i ostatním zájemcům, kteří splní stanovené podmínky.

 

Přihlášky do Školy muzejní propedeutiky přijímá Sekretariát AMG do 31. srpna 2020. O přijetí do kursů rozhoduje pořadí přijatých přihlášek.

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Vendula Potůčková Jurášová

e-mail: adres@cz-museums.cz,

tel.: +420 224 210 037, mobil AMG: +420 736 438 611

 

Zdroj: https://www.cz-museums.cz/web/amg/muzejni-propedeutika