Publikováno: 23. 2. 2024

Kurz Řízení veřejných institucí se zaměřením na muzea

Jednosemestrální kurz pro řídící a odborné pracovníky sbírkotvorných institucí.

Kurz Řízení veřejných institucí se zaměřením na muzea

Ústav ekonomiky a managementu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze připravil jednosemestrální kurz Řízení veřejných institucí se zaměřením na muzea, jehož pilotní běh bude zahájen v letním semestru akademického roku 2023/2024.

Smyslem kurzu není suplovat muzeologické vzdělání univerzitního typu, ale nabídnout absolventům maximální oporu v jejich muzejní praxi. Znamená to především poskytnout jim systematickou představu o fungování muzea či muzea umění jako instituce. Proto byl při koncipování kurzu kladli důraz na spojení odborných a manažerských kompetencí, na propojení požadavků kladených právním rámcem a zřizovateli jednotlivých muzeí s reálnými potřebami organizace a jejího standardního působení v dlouhodobém horizontu. 

Kurz se koná v období 5. 3. - 28. 5. 2024, výuka probíhá jednou za 14 dní (úterý od 16.00) Celkově kurz pozůstává z 28 hodin přímé výuky, 14 hodin exkurzí a konzultací.

Lektor: PhDr. Nikolaj Savický, Ph.D

Výuka probíhá na adrese Jankovcova 23, Praha 7 Holešovice.

Pilotní kurz je zdarma. Přihlašování je možné do 1. března 2024.

Tematické bloky: 

  • Právní rámec činnosti veřejných muzeí a galerií (muzeí umění)
  • Evidence, konzervace a odborné zpracování sbírkových předmětů a jejich využití v dlouhodobých muzejních expozicích
  • Výstavní plán, proces přípravy a realizace krátkodobých výstav a specifika muzeí umění
  • Plánování a tvorba doprovodných programů
  • Muzejní edukace
  • Marketing muzejních expozic a programů

Více informací a přihlašovací formulář zde.

Zdroj: vscht.cz