Publikováno: 6. 11. 2019

Kurzy pro muzejní pracovníky ve V&A

@vam.ac.uk

Britské muzeum V&A pořádá řadu týdenních vzdělávacích kurzů pro pracovníky muzeí a podobných kulturních institucí.

Britské muzeum V&A pořádá v první polovině roku 2020 řadu týdenních mezinárodních vzdělávacích kurzů pro pracovníky muzeí a podobných kulturních institucí.

Zdroj: vam.ac.uk