Publikováno: 4. 11. 2019

Kampaň Muzea a 20. století 2020

@www.cz-museums.cz/

Celoroční kampaň AMG tentokrát na téma 1920-1970-1990: Střetávání totalit s demokracií.

V průběhu celého roku je možnost podávat přihlášku do kampaně pořádané Asociací muzeí a galerií ČR. Tématem pro rok 2020 je 1920-1970-1990: Střetávání totalit s demokracií.

Celoroční kampaň s jednotícím tématem z historie 20. století má za cíl propagovat akce muzeí a jiných sbírkotvorných institucí v oblasti muzejní prezentace formou výstav, přednášek, seminářů, workshopů, publikací a dalších akcí. 

Více informací na oficiální stránce muzea20stoleti.cz.

Zdroj: Věstník AMG 5/2019