Publikováno: 30. 11. 2018

Jak vystavovat archeologii Metodika k tvorbě archeologických expozic

Jak vystavovat archeologii Metodika k tvorbě archeologických expozic

PhDr. Jan Dolák, PhD. vydal novou knihu Jak vystavovat archeologii, Metodika k tvorbě archeologických expozic

Vyšla nová kniha PhDr. Jana Doláka, PhD.: Dolák, Jan. 2018. Jak vystavovat archeologii. Metodika k tvorbě archeologických expozic. Brno: Moravské zemské muzeum. ISBN978-80-7028-508-4.

Archeologické expozice mají společenskovědní i přírodovědný obsah, a proto disponují významným edukačním poteciálem. Metodický materiál je určen muzejním edukátorům a všem, kdo se zabývají tvorbou a prezentací výsledků archeologie.

 

Vydalo: Metodické centrum muzejní pedagogiky. 

Elektronicky dostupná zde