Publikováno: 1. 4. 2022

„Ich bin ein Museum“ a nové sídlo kolínského muzea

Bývalý obchodní dům Franze Sauera v Kolíně nad Rýnem se stalo dočasným sídlem tamního Městského muzea. Nové prostory představují zajímavou symbiózu obchodní architektury s aktuální prezentací kulturního dědictví.

© Stadt Köln

Kolínské Městské muzeum bylo založeno již roku 1888 a dlouhé roky sídlilo v budově zbrojnice (Zeughaus) z přelomu 16. a 17. století. V roce 2017 však došlo k havárii vody, která zapříčinila, že muzeum již několik let hledá nové místo pro své působení. Postavení nové budovy bude pravděpodobně dlouholetým procesem, a tak vyvstala otázka prozatimního působiště. Pozornost se tak obrátila na bývalý dům módy navržený v 80. let 20. století Ulrichem Coersmeierem. Ten je od roku 2016 zavřený, avšak svého času byl jedním z nejluxusnějších obchodních butiků města. Architektonicky již sice neodpovídá potřebám současných obchodních center, avšak svým provedením je připomínkou ducha luxusního životního stylu starého Západního Německa.

Svým řešením nabízí originální a hlavně rychle dostupný prostor v samém centru města pro dočasné sídlo městského muzea. Bývalé prodejní prostory tvoří jedinečný potenciál pro výstavy a muzejní edukaci, přičemž bývalé obchodní foyer by mělo vytvářet charakteristické místo setkávání pro širokou veřejnost. Kurátorský tým se nyní spolu s architekty zaměřuje na úpravu těchto prostor. Muzeum se zde chce zaměřit na série menších výstav na celkově menší ploše 750 m2, které budou veřejnosti zpřístupněny zdarma, přičemž výstavy by se měly vyznačovat intelektuálně i emocionálně přístupným obsahem pro všechny skupiny návštěvnic a návštěvníků, jakož i pro dospělé a děti. Plány se snaží vyvarovat přísnému chronologickému a tradičně historickému vyprávění, a naopak kladou důraz na emoční prožitek města a jeho historie.

Jednou z velkých výhod budovy je rovněž její bezbariérovost, kdy muzeum nemuselo obtížně řešit většinu bezbariérových prvků, jak tomu často bývá zejména v historických budovách. Bývalý obchodní dům již obsahoval většinu potřebného zázemí. Úpravy se tak týkají předně praktických úprav vnitřních prostor, jejich materiálů, přičemž snahou je rovněž vizuálně propojitt vnitřní prostor s městem.

Vlastní muzeum by se zde mělo otevřít na konci tohoto roku. Tato originální proměna a zároveň příklad udržitelného využívání stávající a nevyužívané zástavby je nyní symbolizována bannerem na budově bývalého obchodního domu s nápisem „Já jsem muzeum“ (Ich bin ein Museum). Může tak sloužit i jako inspirace pro jiná muzea a bývalé obchodní domy, a to zejména v Česku, kde se mnohá města potýkají s již nevyhovujícímu prostory bývalých obchodních domů z časů komunistického režimu, přičemž mnohé jsou z architektonického hlediska unikátními stavbami.

Na závěr lze připomenout, že také v Česku se o budoucnosti obchodních domů jako Kotva nebo Labuť hovořilo v kontextu jejich proměny v galerie či obdobné kulturní instituce.

Podrobně o vizi proměny kolínského obchodního domu v muzeum: Kölnisches Stadtmuseum.

Zdroj: monopol-magazin.de, koelnisches-stadtmuseum.de

Foto: © Stadt Köln