Publikováno: 31. 1. 2018

Go and see: Podpora na cesty do zahraničí (1. kolo v r. 2018)

Go and see: Podpora na cesty do zahraničí (1. kolo v r. 2018)

Pokud jste profesionální umělec, teoretik, kurátor či kulturní manažer, právě pro Vás vyhlašuje Institut umění – Divadelní ústav (na základě pověření Ministerstva kultury ČR) další výzvu na podávání žádostí o příspěvek na cesty do zahraničí a podporu zahraničních kontaktů v rámci programu Krátkodobá mobilita.

Cílem programu je podpora profesního růstu jednotlivců a mezinárodní výměna informací. Program podporuje vysílání jednotlivců do zahraničí jako účastníků odborných konferencí, seminářů, workshopů, zasedání mezinárodních networků, pozorovatelů na festivalech, přehlídkách, výstavách, veletrzích a dalších odborných akcích. 

Finanční podpora bude udělena formou příspěvku na cestu a pobyt; je vyplácená až po realizaci akce a řádném odevzdání všech požadovaných podkladů. Na výběrové řízení je pro rok 2018 (2 kola) vyčleněna celková částka ve výši 1 200 000 Kč.

Termín uzávěrky 1. kola je 23. 2. 2018.

Pro více informací a pro základní podmínky zde.

 

Zdroj: http://www.culturenet.cz/aktuality/go-and-see-podpora-na-cesty-do-zahranici-1-kolo-v-r-2018/n:24671/