Publikováno: 20. 1. 2022

Dnes se otevírají programy financování HORIZONT

Nabízené programy představují velkou příležitost pro muzea a další kulturní instituce všech typů a velikostí. Přihlášky do druhého klastru Kultura, kreativita a inkluzivní společenství je možné podávat do 20. dubna.

©https://www.horizon-europe-info-sessions.be/

Podstatná část výzev v celkové výši 93 milionů eur je zacílena na výzvy kulturního ekosystému se zvláštním zaměřením na kulturní dědictví a průmyslová odvětví. Většina výzev jsou výzkumné a inovační akce (RIA) a některé příklady zahrnují:

  • Zmírnění dopadů změny klimatu a přírodních rizik na kulturní dědictví – 12 milionů eur na průzkum inovativních a udržitelných způsobů ochrany kulturního dědictví.
  • Ochrana artefaktů a kulturních statků před antropogenními hrozbami – 12 milionů eur na vývoj nedestruktivních metod a digitálních nástrojů pro ochranu, identifikaci, sledovatelnost a ochranu kulturních statků a na výzkum evropského ohroženého kulturního dědictví.
  • Nový evropský Bauhaus, utváření zelenějšího a spravedlivějšího způsobu života v kreativních a inkluzivních společnostech prostřednictvím architektury, designu a umění – 6 milionů eur.
  • Evropské kulturní dědictví a umění – propagace našich hodnot doma i v zahraničí – 9 milionů eur.
  • Role vnímání, tvořeného tradicemi, hodnotami a přesvědčeními, při utváření evropských společností a politiky v 21. století – 9 milionů eur.
  • Hry a kultura utvářející naši společnost – 9 milionů eur.
  • Tradiční řemesla pro budoucnost – nový přístup, 12 milionů eur.

Jako pomůcku pro orientaci v programech financování nabízí pomůcku Síť evropských muzejních organizace (NEMO): ZDE.

Průvodce nabízí také Evropská komise: CulturEU.

Zdroj: ne-mo.org