Publikováno: 13. 10. 2022

Společný evropský cloud pro kulturní dědictví: průzkum názorů

Evropská komise spustila dotazník ke společnému evropskému cloudu pro kulturní dědictví. Žádá profesionály z oblasti kulturního dědictví, kteří se chtějí připojit ke společnému úsilí o zachování evropských kulturních sbírek, aby se podělili o svůj názor.

@horizontevropa.cz

Společný evropský cloud pro kulturní dědictví má zachovat evropské kulturní bohatství prostřednictvím digitální infrastruktury. Zatímco jiné evropské iniciativy se postupně vzájemně propojují, cloud pro kulturní dědictví by měl být od počátku jedinečnou infrastrukturou, která umožní rozsáhlou a mezioborovou spolupráci mezi odborníky: vědci z oblasti kulturního dědictví, kurátory, archiváři a konzervátory. Měl by poskytnout špičkové technologie pro digitalizaci artefaktů, výzkum uměleckých děl a dokumentaci dat, a tím výrazně přispět k digitálnímu uchovávání, konzervaci a restaurování kulturního dědictví. Cloud má usnadnit přístup k pokročilým technologiím všem velkým i menším a vzdáleným institucím. Na jeho vybudování je v programu Horizont Evropa vyhrazen rozpočet 110 milionů eur pro období do roku 2025. 

Průzkum: European Collaborative Cloud for Cultural Heritage (ECCCH)

Více informací o evropském cloudu pro kulturní dědictví: zde

Zdroj: horizontevropa.cz