Publikováno: 21. 2. 2022

On-line knihovna Mezinárodní rady muzeí

Mezinárodní rada muzeí ICOM spustila svou Online knihovnu, která nabízí na 45 000 publikací. 

©icom.museum

Archiv a dokumentační centrum ICOM bylo založeno krátce po zformování samotné Mezinárodní rady muzeí roku 1948. S ohledem na současné potřeby a globální rozšířenost asociace bylo dlouhodobě zapotřebí zpřístupnit dokumenty hlavně stále širší členské základně. 

Třeba databáze „Image“ obsahuje sbírku plakátů naskenovaných ve vysokém rozlišení (zejména ty z kampaní a Světových dnů muzeí od 60. let 20. století do současnosti) a brzy bude obsahovat i fotografickou sbírku ICOM (téměř 5 000 papírových výtisků, diapozitivů a negativů z let 1950 až 2000).

Zatímco dokumentární databáze má být přístupná co největšímu počtu lidí, databáze „Archiv“ a „Obrázky“ zůstane vyhrazena výhradně členkám a členům, a to prostřednictvím členské části webu www.icom.museum (v rámci „Nástroje pro výbory“). Souběžně s tím projektem probíhá rovněž kampaň digitalizace publikací a archivů ICOM, která je svěřená společnosti Arkhênum, specializující se na digitalizaci kulturního dědictví.

Odkaz na knihovnu: Online Library 

Zdroj: icom.museum