Publikováno: 24. 11. 2021

Evropská komise doporučuje urychlit digitalizaci kulturního dědictví

Evropská komise zveřejnila doporučení k urychlení digitalizace památek evropského kulturního dědictví. V rámci toho dochází také k rozšíření úložného prostoru na platformě Europeana. 

©digital-strategy.ec.europa.eu

Doporučení bylo vydáno 10. listopadu s cílem dosáhnout do roku 2030 všech ohrožených pamětihodností Evropské unie. Jedná se zejména o ty památky, které ohrožuje kulturní turismus, jež tvoří 40% veškerého turistického ruchu v Evropě. Ty mají být dostupné na již existující platformě Europeana, která byla založena již v roce 2008 a tvoří základ společného datového prostoru evropského kulturního dědictví. Díky této stránce mají muzea, galerie, knihovny a archivy v celé Evropě možnost sdílet a opakovaně používat digitalizované snímky kulturního dědictví, včetně 3D modely historických míst a vysoce kvalitních skenů obrazů a maleb. V současnosti již zprostředkovává na 52 milionů objektů. 

Členské státy by měly Evropské komisi do 24 měsíců od zveřejnění tohoto doporučení a poté každé 2 roky podávat informace o opatřeních přijatých v reakci na toto vydané doporučení. Nově vytvořená expertní skupina Evropské komise pro společný evropský datový prostor pro kulturní dědictví bude pak dále sledovat pokrok v jeho implementaci. Jejími členy a členkami jsou jmenovaní zástupci a zástupkyně ze všech členských států. 

Více informací včetně textu doporučení v anglickém, německém a francouzském jazyce naleznete na stránce: digital-strategy.ec.europa.eu