Publikováno: 7. 1. 2022

DOORS nabízí program pro digitalizaci malých a středních muzeí

Malá a střední muzea se mohou zúčastnit inkubátorského programu pro získání odborných znalostí, podpory i finančních prostředků pro své projekty digitalizace. Přihlášky je možné posílat do 13. února.

©https://ars.electronica.art/

DOORS – Digitální inkubátor pro muzea nabízí podporu muzeím v čase technologické proměny tohoto sektoru. Zaměřuje se na hledání adekvátní odpovědi na výzvu digitalizace, hledání strategií na začleňování digitálního prostoru do vlastního fungování muzejních institucí. Projekt, podpořený v rámci evropského programu Horizont 2020, zaštiťuje rakouské centrum Ars Electronica v Linci, vídeňské výzkumné a poradenské centrum MUSEUM BOOSTER a evropská sít spolupráce muzeí a výzkumných organizací Ecsite.

Inkubační program DOORS bude probíhat od dubna do června roku 2022, přičemž představuje jedinečnou příležitost pro strategický rozvoj malých a středních muzeí, které mají zájem o uskutečnění digitální transformace a získání přístupu k mezinárodním odborným znalostem a finančním prostředkům pro zahájení své digitální cesty. Návrhy digitálních pilotních projektů musí být vypracovány v jedné z následujících oblastí inovací:

  • inovativní analýza publika a angažovanost.
  • nové modely distribuce obsahu a příjmů,
  • strategie pro integraci infrastruktur,
  • experimentální ICT programy.

Do první fáze inkubačního programu zaměřeného na sdílené učení bude vybráno 40 muzeí. Ve druhé fázi pak bude vybráno 20 ze 40 muzeí, jež následně získají podporu a finance na realizaci svých digitálních pilotních projektů.

Více informací lze získat 25. ledna na informačním setkání, které proběhne od 15:00 do 16:00 hod. 

Podrobnosti a možnosti registrace naleznete zde: Ne-mo.org nebo Ars.electronica.art.

Zdroj: ne-mo.org