Publikováno: 20. 1. 2022

Digitalizace přírodovědných sbírek přináší nové vědecké poznatky

Britské Natural History Museum zveřejnilo online více než pět milionů sbírkových předmětů.

Digitalizace přírodovědných sbírek přináší nové vědecké poznatky

Britské Natural History Museum zveřejnilo online více než pět milionů sbírkových předmětů, které od zahájení projektu v roce 2014 prošly procesem digitalizace. Toto číslo představuje přibližně 6 % ze všech předmětů ve sbírkách muzea. Kromě umožnění přístupu ke svým sbírkám pro širokou veřejnost mají digitalizační aktivity muzea i další pozitivní dopady. Data o jednotlivých exponátech (kromě vizuální podoby sbírkových předmětů muzeum uvádí i výsledky chemické nebo genomové analýzy) pocházejících ze živočišné nebo rostlinné říše pomáhají například jejich přesnému rozlišování ve volné přírodě, výzkumu pro medicínské účely (včetně výzkumu viru COVID 19), boji s invazivními druhy nebo ochraně biodiverzity. Od svého spuštění byl muzejní Data Portal, který tyto informace přehledně zpřístupňuje, citován ve více než 1500 odborných studiích a předpokládá se, že digitalizace sbírek muzea přinesla světové ekonomice přibližně 2 miliardy britských liber. Jubilejním pětimiliontým digitalizovaným exponátem je moucha Stenoperla prasine, její online data pomohou odborníkům v mapování jejího výskytu a potenciálního nebezpečí vyhynutí v blízkosti sladkovodních toků.

Muzeum využívá k digitalizaci nejnovější technologie. Speciálně pro potřeby entomologické sbírky muzea byla vyvinuta technologie ALICE (Angled Label Image Capture and Extraction). Ta využívá umělé inteligence k zachycení detailů drobných, v řadě případů několik desetiletí starých exemplářů včetně původních popisků, připevněných na tom samém špendlíku, čímž došlo k enormnímu zrychlení celého digitalizačního procesu. 

Více o technikách digitalizace v Natural History museum zde.

Sbírky si můžete projít zde.

Zdroj: nhm.ac.uk