Publikováno: 15. 7. 2022

Beba Epstein: The Extraordinary Life of an Ordinary Girl

Interaktívna online výstava představuje příběh židovské dívky Beby Epstein a zároveň bohaté sbírky Institutu židovského výzkumu YIVO.

Beba Epstein: The Extraordinary Life of an Ordinary Girl

YIVO Institute for Jewish Research (Institut židovského výzkumu YIVO), který byl založen v roce 1925 v litevském Vilniusu a v současnosti je součástí instituce Smithsonian, má archiv s více než 23 miliony unikátních položek a knihovnu s více než 400 000 svazky. Věnuje se uchovávání a studiu historie a kultury východoevropských Židů a jejich celosvětové diaspory. V roce 2020 zahájil institut provoz svého vlastního virtuálního muzea pod názvem YIVO Bruce and Francesca Cernia Slovin Online Museum.

První interaktivní online výstava se věnuje příběhu židovské dívky Beby Epstein. Výstava je založena na autobiografii sekulární středostavovské dívky z meziválečného Vilniusu, která byla nalezena mezi řadou dalších dokumentů v roce 2017 a zařazena do sbírky YIVO. I když její zkušenost pochopitelně neodráží okolnosti každého židovského dítěte v té době, její vyprávění slouží jako poutavá ilustrace osudů východoevropské židovské komunity v době před a během druhé světové války.

Výstava využívá metody interaktivního storytellingu k prezentaci a kontextualizaci digitalizovaných sbírkových předmětů. Součástí výstavy jsou i metodické příručky pro její využití ve školní výuce, stejně jako plný text autobiografie Beby Epstein v jidiš i v anglickém překladu. YIVO k výstavě pořádá také workshopy pro pedagogy i další zájemce o témata nebo metody výstavy.

Beba Epstein: The Extraordinary Life of an Ordinary Girl

Více informací zde.

Zdroj: yivo.org