Publikováno: 28. 1. 2022

Call for Speakers: České muzejnictví v pohybu? Bilance a výhledy

Pedagogická fakulta UK a Komise muzejních historiků AMG ve spolupráci s Národním muzeem vyzývá k účasti na muzejním panelu na 12. sjezdu českých historiků.

©historieusti2022.ujep.cz

12. setkání historické obce České republiky se bude konat v Ústí nad Labem ve dnech 20.-22. 9. 2022, přičemž dojde k představení celkem 40 tematických panelů. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy a Komise muzejních historiků AMG ve spolupráci s Národním muzeem nyní zvou k účasti 

srdečně Vás zveme k účasti na muzejním panelu v rámci 12. sjezdu českých historiků, který se bude konat 20.–22. září 2022 v Ústí nad Labem. Muzejní kongresový panel nese název „České muzejnictví v pohybu? Bilance a výhledy“ a organizačně jej zaštiťuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy a Komise muzejních historiků Asociace muzeí a galerií ve spolupráci s Národním muzeem.

Pokud máte zájem o vystoupení se svým příspěvkem na muzejním panelu na sjezdu českých historiků a historiček, můžete zasílat abstrakty podle jednotlivých tematických částí:

1) Hodnocení vývoje českého muzejnictví v posledních letech. Jakým směrem se proměnilo a jaké trendy lze v jeho výstupech pozorovat? Do jaké míry je v kontaktu se zahraničním vývojem?

2) Společenská role muzeí. Jak muzea mohou či mají reagovat na otázky s výrazným diskusním, či přímo konfliktním potenciálem? Jsou spíše nástrojem politiky svých zřizovatelů, či deliberativní platformou veřejnosti? Jak reagovat na debatu ohledně nové definice muzea na půdě ICOM?

3) Politika dějin a české muzejnictví. O čem svědčí krátce existující či nerealizovaná muzea? Jak vystavovat soudobé dějiny?

4) Dějepisectví v muzejní praxi. Jakým způsobem lze propojovat muzejní a akademickou historiografii? Jak diskutovat vztah, pozice a nesoulady mezi jednotlivými aktéry?

5) Muzejní praxe a nové technologie. Kam směřuje edukace historických témat? Jaké příležitosti a úskalí přináší digitální technologie? Jakým směrem se bude ubírat péče o muzejní sbírky?

Návrhy příspěvků prosím přihlašujte po registraci na https://historieusti2022.ujep.cz/ v sekci Profil do 28. února 2022 (název a anotace v rozsahu mezi 150 a 250 slovy). Délka příspěvku by měla být max. 15 minut, aby byl ponechán dostatečný prostor pro diskusi.

V případě zájmu mohou být vybrané příspěvky publikovány v Časopise Národního muzea či MUZEUM: Muzejní a vlastivědná práce. Více informací o 12. sjezdu českých historiků naleznete na internetových stránkách: historieusti2022.ujep.cz

PDF: Call For Papers