Kvalitní databáze konferencí, seminářů a workshopů v oboru je pravidelně aktualizována na stránkách projektu LEM: The Learning Museum  - odkaz zde.

AKCE 19. 2. 2018 – 22. 2. 2018

Art Handling, Disaster Planning and Salvage

Tento čtyřdenní seminář s názvem Art Handling, Disaster Planning and Salvage, který se uskuteční od 19. do 22. února 2018, je zaměřen na principy manipulace s uměním, prevenci poničení uměleckých děl při živelných pohromách a jejich záchranu.

West Dean College, Chichester, VB

AKCE 26.2.2018, 12:00

Konference Moving on Up: Dynamic Museum Career

Již v únoru příštího roku se bude konat pátý ročník konference Moving on Up. Podobně jako v předešlých letech konferenci pořádá Asociace muzeí a tentokrát se bude konat v Národním muzeu v Cardiffu ve Walesu. Hlavními tématy konference budou způsoby, jak dosáhnout kariérního růstu v muzejních profesích.

AKCE 19. 3. 2018 – 21.3.2018, 17:30

MuseumNext Australia (19.-21. března 2018)

Konference MuseumNext si klade za cíl nastínit budoucí vývoj muzejnictví a vzdělávání prostřednictvím prezentace zajímavých a inovativních počinů poslední doby.

AKCE 20.3.2018, 9:00

Konference Future of Museums: Collections (20.3.2018)

Sbírky jsou základem muzea a umožňují muzeu zapojit, informovat a inspirovat své publikum. Mají tak pozitivní dopad na společnost jako celek.

Tato konference s názvem Future of Museums: Collections je zaměřena na muzejní praxi a na její budoucí proměny.

AKCE 23. 3. 2018 – 26. 3. 2018

Konference Interpret Europe (23.-26.3.2017)

Tématem konference s názvem Interpret Europe jsou kulturní dědictví a identita. Kdo jsme a kam patříme? Odpověď na tyto otázky většinou záleží na tom, jak vnímáme naše kulturní dědictví a jak ho interpretujeme.