Publikováno: 25. 11. 2019

Základní statistické údaje o kultuře za rok 2018

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) vydalo přehled statistických zjištění v oblasti kultury v České republice za rok 2018 a statistiku kulturního dědictví za posledních 30 let.

@nipos.cz

Publikace Základní statistické údaje je úplný přehled statistických zjištění v oblasti kultury v České republice za kalendářní rok.

Od roku 2009 je tzv. „Modrý sešit“ vydáván ve čtyřech svazcích (pdf):
1. Kulturní dědictvi (muzea, galerie a památkové objekty)
2. Umění (divadla, hudební soubory, výstavní činnost a festivaly)
3. Knihovny a vydavatelská činnost
4. Edukace a veřejná osvěta

Celá publikace za rok 2018 a předchozí ročníky ke stažení zde.

K výročí sametové revoluce vydává NIPOS taky přehledovou publikaci Třicet let služeb objektů kulturního dědictví ve světle statistických dat (ke stažení  v pdf zde).