Publikováno: 12. 12. 2013

Pomáhajte s námi. Jak pomoci nevidomému člověku na ulici?

Jak pomoci člověku, který nevidí, na ulici - stručně, jasně, srozumitelně, v sedmi bodech.
Pomáhajte s námi. Jak pomoci nevidomému člověku na ulici?