Publikováno: 27. 12. 2013

Kateřina Kavalířová: Nevidomý ve vaší firmě

Publikace, kterou máte právě před sebou, chce přispět k vzájemnému propojování světa lidí se zrakovým postižením a všech ostatních.
Kateřina Kavalířová: Nevidomý ve vaší firmě

Publikace Nevidomý ve vaši firmě přináší informace o lidech se zrakovým postižením, o jejich potřebách a o tom, jak jim může „vidící“ společnost pomoci. Lze se v ní dočíst, co mohou udělat nejrůznější organizace, instituce, firmy, podniky a skupiny pro to, aby se mezi nimi či u nich cítili zrakově postižení jako doma. Publikace je tedy určena všem, kteří chtějí, aby produkty či služby, které poskytují, byly přístupné co nejširší veřejnosti – v našem případě tedy i lidem se zrakovým postižením.

Kateřina Kavalířová: Nevidomý ve vaší firmě

Zdroj: http://www.okamzik.cz/view/okamzik/Publikace/PDF_ke_stazeni/brozura_nevidomy_ve_firme.pdf